Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany  uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, rozpoczyna z dniem 11.05.2012 r. konsultacje dotyczące projektu aktu prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny. Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 11.05.2012 r. do 25.05.2012 r. w następujących formach:

 1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP oraz na stronie internetowej miasta i gablotach urzędu,
 2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez sekretarz miasta (codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta ustala się na dzień 28.05.2012 r., a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu przedmiotowego aktu prawa miejscowego, którego planowane przyjęcie jest przewidziane na sesji Rady Miasta Lędziny dnia 31 maja 2012 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny. Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,
 • e-mail: mieszkaniowka@ledziny.pl,
 • tel. (32) 216 65 11 w. 162.

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (69 KB).

Data ogłoszenia konsultacji: 10.05.2012 r.

Wyniki konsultacji

 • konsultacje w sprawie "Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej miasta Lędziny oraz w BIP-Lędziny,
 • termin składania pisemnych uwag i opinii w siedzibie Urzędu Miasta upłynął w dniu 25.05.2012 r.,
 • w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące konsultowanego aktu,
 • przedmiotowy projekt uchwały Rady Miasta po przeprowadzonych konsultacjach zostanie przedłożony przez burmistrza miasta na sesji Rady Miasta w dniu 31.05.2012 r. celem podjęcia,
 • protokół z przeprowadzonych konsultacji można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (323 KB),
 • konsultacje zostały zakończone w dniu 28.05.2012 r.

Powrót do pozostałych konsultacji

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jacek Saternus, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 107, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 130, e-mail: infrastruktura@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.13
Data udostępnienia: 2012.06.14 00:45:37
Liczba odwiedzin strony: 1378 (ostatnie odwiedziny 2020.07.07 22:22:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny