Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, rozpoczyna z dniem 21.05.2013 r. konsultacje dotyczące projektu aktu prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 21.05.2013 r. do 4.06.2013 r. w następujących formach:

 1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP oraz na stronie internetowej miasta i tablicy informacyjnej urzędu,
 2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez sekretarz miasta (codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta ustala się na dzień 5.06.2013 r., a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu przedmiotowego aktu prawa miejscowego, którego planowane przyjęcie jest przewidziane na sesji Rady Miasta Lędziny dnia 27 czerwca 2013 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,
 • e-mail: biuro-rady@ledziny.pl,
 • tel. (32) 216 65 06 wew. 131.

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).

Data ogłoszenia konsultacji: 20.05.2013 r.

Wyniki konsultacji

 • konsultacje w sprawie "Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej miasta Lędziny oraz w BIP-Lędziny,
 • termin składania pisemnych uwag i opinii w siedzibie Urzędu Miasta upłynął w dniu 4.06.2013 r.,
 • w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie uwagi złożone przez Regionalne Forum Obywatelskie dotyczące konsultowanego aktu; uwagi nie zostały uwzględnione w przedmiotowym projekcie uchwały;
 • przedmiotowy projekt uchwały Rady Miasta po przeprowadzonych konsultacjach zostanie przedłoży w formie nie zmienionej przez burmistrza miasta na sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2013 r. celem podjęcia,
 • protokół z przeprowadzonych konsultacji można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (75 KB),
 • konsultacje zostały zakończone w dniu 6.06.2013 r.

Powrót do pozostałych konsultacji

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.06.06
Data udostępnienia: 2013.06.06 22:38:18
Liczba odwiedzin strony: 1307 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 11:42:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny