Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich)

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr XXXVII/278/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 r. rozpoczyna z dniem 20.09.2013 r. konsultacje w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich). Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 20.09.2013 r. do 27.09.2013 r. w następujących formach:

 1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP, na stronie internetowej miasta oraz tablicy informacyjnej Urzędu,
 2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej (codziennie w godzinach pracy wydziału).

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta ustala się na dzień 30.09.2013 r., a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego. Planowane przyjęcie ww. uchwały jest przewidziane na sesji Rady Miasta Lędziny dnia 24.10.2013 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich. Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Urząd Miasta Lędziny - Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,
 • e-mail: mieszkaniowka@ledziny.pl,
 • tel. (32) 216 65 11 w. 162, 130.

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (529 KB).

Data ogłoszenia konsultacji: 19.09.2013 r.

Wyniki konsultacji

 • konsultacje w sprawie "Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich)" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej miasta Lędziny oraz w BIP-Lędziny,
 • termin składania pisemnych uwag i opinii w siedzibie Urzędu Miasta upłynął w dniu 27.09.2013 r.,
 • w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące konsultowanego aktu;
 • przedmiotowy projekt uchwały Rady Miasta po przeprowadzonych konsultacjach zostanie przedłoży przez burmistrza miasta, bez jakichkolwiek zmian w jej treści, na sesji Rady Miasta w dniu 24 października 2013 r. celem podjęcia,
 • protokół z przeprowadzonych konsultacji można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (292 KB),
 • konsultacje zostały zakończone w dniu 30.09.2013 r.

Powrót do pozostałych konsultacji

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jacek Saternus, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 107, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 130, e-mail: infrastruktura@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.10.01
Data udostępnienia: 2013.10.01 19:25:20
Liczba odwiedzin strony: 1244 (ostatnie odwiedziny 2020.06.06 00:39:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny