Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014"

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. rozpoczyna z dniem 11.03.2014 r. konsultacje w sprawie projektu aktu prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014". Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 11.03.2014 r. do 18.03.2014 r. w następujących formach:

 1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP, na stronie internetowej miasta oraz tablicy informacyjnej Urzędu,
 2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych (codziennie w godzinach pracy referatu).

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta Lędziny ustala się na dzień 19.03.2014 r., a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego (tj. planowanej do przyjęcia ww. uchwały na sesji Rady Miasta w dniu 27.03.2014 r.).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014". Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pokój 201 - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych,
 • e-mail: rolnictwo@ledziny.pl,
 • tel. (32) 216 65 11 wew. 127, 125.

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (213 KB).

Data ogłoszenia konsultacji: 11.03.2014 r.

Wyniki konsultacji

 • konsultacje w sprawie "Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014"" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej miasta Lędziny oraz w BIP-Lędziny,
 • termin składania pisemnych uwag i opinii w siedzibie Urzędu Miasta upłynął w dniu 18.03.2014 r.,
 • w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące konsultowanego aktu;
 • przedmiotowy projekt uchwały Rady Miasta po przeprowadzonych konsultacjach, bez jakichkolwiek zmian w jego treści, zostanie przedłoży przez burmistrza miasta na sesji Rady Miasta w dniu 27 marca 2014 r. celem podjęcia,
 • protokół z przeprowadzonych konsultacji można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB),
 • konsultacje zostały zakończone w dniu 19.03.2014 r.

Powrót do pozostałych konsultacji

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Zazakowny, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 201, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 127, e-mail: rolnictwo@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.03.19
Data udostępnienia: 2014.03.19 20:18:56
Liczba odwiedzin strony: 1171 (ostatnie odwiedziny 2020.06.02 22:04:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny