Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, rozpoczyna z dniem 5.08.2015 r. konsultacje dotyczące projektu aktu prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 5.08.2015 r. do 19.08.2015 r. w następujących formach:

  1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP oraz na stronie internetowej miasta i tablicy informacyjnej urzędu,
  2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez sekretarz miasta Lędziny (codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta ustala się na dzień 20.08.2015 r., a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu przedmiotowego aktu prawa miejscowego, którego planowane przyjęcie jest przewidziane na sesji Rady Miasta Lędziny dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,
  • e-mail: um@ledziny.pl,
  • tel. (32) 216 65 11.

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (195 KB).

Data ogłoszenia konsultacji: 5.08.2015 r.

Powrót do pozostałych konsultacji

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jacek Saternus, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 107, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 130, e-mail: infrastruktura@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.05
Data udostępnienia: 2015.08.05 20:03:02
Liczba odwiedzin strony: 412 (ostatnie odwiedziny 2020.06.05 00:11:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny