Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne

Podstawa prawna

  1. Art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
  2. Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn. zm.).
  3. Uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.09.2011 r. w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek Format MS Word DOC (81 KB), Format PDF PDF (71 KB).
  2. Plan sytuacyjny umieszczenia reklamy.
  3. Projekt graficzny reklamy.

Opłaty

Za umieszczenie reklamy, od każdego rozpoczętego m2:

  • reklamy usytuowane na budynkach - 30,00 zł + VAT,

  • reklamy płaskie wolnostojące lub wiszące - 30,00 zł + VAT,

  • inne - 35,00 zł + VAT,

  • tablice reklamowe zainstalowane na urządzeniach infrastruktury gminnej - 50,00 zł + VAT.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta

I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122

e-mail: kancelaria@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
ul. Lędzińska 55, I piętro, pokój nr 107, tel. (32) 216 65 11 do 13 w. 126

e-mail: infrastruktura@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na umieszczenie reklamy lub odmowa. Zezwolenie następuje w formie zawarcia umowy.

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Informacja telefoniczna lub e-mailem od pracownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej. Podpisanie umowy i jej odbiór osobisty w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jacek Saternus, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 107, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 130, e-mail: infrastruktura@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 2248 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:56:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny