Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zgłoszenie organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Podstawa prawna

Art. 34-37 ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej (Format MS Word DOC (22 KB), Format PDF PDF (22 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta

I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122

e-mail: kancelaria@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 202, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 134

e-mail: promocja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń udziela się pisemnej odpowiedzi, zawiadamiając Komendę Policji i Straż Miejską.
 2. W przeciwnym przypadku wydawana jest decyzja zakazującą odbycia imprezy.

Termin załatwienia sprawy

 1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń, pisemna odpowiedź udzielana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia.
 2. W przeciwnym przypadku, decyzja zakazującą odbycia imprezy doręczana jest organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór odpowiedzi w Referacie Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie decyzji pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji burmistrza służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza miasta w terminie 3 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe informacje

 1. Zgłoszenie organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinno zostać dokonane nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 2. Burmistrz miasta może żądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa pomieszczenia, obiektu czy miejsca imprez, a także urządzeń technicznych używanych przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania. Wówczas termin złożenia zawiadomienia liczy się od dnia doręczenia zaświadczenia.
 3. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty, w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych, wymagają jednorazowego zawiadomienia burmistrza miasta.
 4. Burmistrz miasta wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli:
  • zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach,
  • pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania nie odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Bednarczyk, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 134, e-mail: promocja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 3884 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:56:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny