Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zgłoszenie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. nr 96, poz. 860).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju substancji:
 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest (Format MS Word DOC (43 KB), Format PDF PDF (63 KB)).
 2. Informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami (Format MS Word DOC (29 KB), Format PDF PDF (64 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 201, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 127

e-mail: rolnictwo@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 201, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 127

e-mail: rolnictwo@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie zgłoszenia.
 2. Wprowadzenie zgłoszenia do bazy danych.
 3. Wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy

W momencie zgłoszenia.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wydanie potwierdzenia bezpośrednio po wprowadzeniu zgłoszenia do bazy danych.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

 1. Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:
  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej burmistrzowi miasta;
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
 2. Informacje z formularza zostaną wprowadzone do ogólnopolskiej bazy o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Zazakowny, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 201, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 127, e-mail: rolnictwo@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.13
Data udostępnienia: 2013.03.13 19:04:22
Liczba odwiedzin strony: 2674 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:56:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny