Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 (Format PDF PDF (100 KB)).
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

I piętro, pokój nr 106, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

I piętro, pokój nr 106, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie po złożeniu wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Bezzwłoczny odbiór wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Pozostałe informacje

  1. Wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
  2. Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w gminach mogą być wpisywane osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.
  3. Wszelkie inne formy podjęcia działalności gospodarczej podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  4. Dane teleadresowe instytucji, które mogą być przydatne przedsiębiorcom można znaleźć w serwisie internetowym Urzędu Miasta Lędziny na stronie "Urzędy" w dziale "Informacje praktyczne".

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Urszula Pomietło-Rudol, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 106, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 152, e-mail: ewidencja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.31
Data udostępnienia: 2015.07.31 19:24:23
Liczba odwiedzin strony: 7812 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 02:55:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny