Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni

Podstawa prawna

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu bez piwa oraz powyżej 18% zawartości alkoholu (Format MS Word DOC (32 KB), Format PDF PDF (58 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

I piętro, pokój nr 106, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

I piętro, pokój nr 106, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na podstawie złożonych oświadczeń:

  • w przypadku przekroczenia wartości sprzedaży brutto w grupie A, B w kwocie 37 500,00 zł opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

  • w przypadku przekroczenia wartości sprzedaży brutto w grupie C w kwocie 77 000,00 zł opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

  • przedsiębiorcy, których roczna sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekracza wartości sprzedaży w ww. kwotach, wnoszą opłatę w takiej wysokości, jak przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie po raz pierwszy, tj.: za sprzedaż w grupie A, B po 525,00 zł, a za sprzedaż w grupie C - 2 100,00 zł.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

  1. Obowiązek składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za poprzedni rok kalendarzowy dotyczy wszystkich posiadaczy zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
  2. Termin składania oświadczenia upływa z dniem 31 stycznia danego roku.
  3. Opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dany rok należy dokonać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Urszula Pomietło-Rudol, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 106, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 152, e-mail: ewidencja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.31
Data udostępnienia: 2015.07.31 19:24:23
Liczba odwiedzin strony: 3712 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:57:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny