Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

Wymagane dokumenty

  1. Dokument tożsamości (przedstawiany wybranemu kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego).
  2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobiście.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydania zaświadczenia, zawiadamia on pisemnie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Tychach o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Pozostałe informacje

  1. Kobieta lub mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat.
  2. Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 118, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.13
Data udostępnienia: 2015.03.13 18:23:11
Liczba odwiedzin strony: 3760 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 03:18:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny