Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek Format PDF PDF (43 KB).
  2. Pełnomocnictwo do doręczeń korespondencji w kraju Format PDF PDF (38 KB).
  3. Odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego.
  4. Tłumaczenie ww. aktu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  5. Dowód osobisty.

Opłaty

Za odpis zupełny - 50,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie aktu zagranicznego w formie czynności materialno-technicznej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji.

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej.

Pozostałe informacje

  1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Jeżeli przedłożony zagraniczny akt nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, istnieje konieczność uzupełnienie tego aktu.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 118, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.09
Data udostępnienia: 2015.06.09 21:06:07
Liczba odwiedzin strony: 3692 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 05:00:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny