Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Dowody osobiste matki i ojca dziecka.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządzenie protokołu.
 2. Wydanie na wniosek matki lub ojca dziecka zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wpisanie do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o uznaniu ojcostwa.

Tryb odwoławczy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia odmowy, powiadamia na piśmie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Pozostałe informacje

 1. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat.
 3. Przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa:
  • pełnoletność dziecka,
  • odmowa przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa przez innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
  • wszczęcie sądowego postępowania o ustalenie ojcostwa.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 118, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.13
Data udostępnienia: 2015.03.13 18:23:11
Liczba odwiedzin strony: 3609 (ostatnie odwiedziny 2023.03.28 15:40:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny