Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek Format PDF PDF (30 KB).
  2. Dokument potwierdzający interes prawny (w przypadku braku pokrewieństwa w linii prostej).
  3. Dowód osobisty.

Opłaty

  1. Za odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,00 zł.
  2. Za odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę - w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a jeżeli wniosek wpłynął do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi - w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wydanie dokumentu.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe informacje

  1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 118, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.24
Data udostępnienia: 2015.08.24 20:23:45
Liczba odwiedzin strony: 8726 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:03:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny