Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Dokument potwierdzający interes prawny (w przypadku braku pokrewieństwa w linii prostej).
  3. Dowód osobisty.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 24,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę - w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a jeżeli wniosek wpłynął do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi - w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wydanie dokumentu.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe informacje

  1. Zaświadczenie wydaje się osobie, której dotyczy i jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 118, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.13
Data udostępnienia: 2015.03.13 18:23:11
Liczba odwiedzin strony: 3442 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:03:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny