Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym podatnika oraz zaległościach w zobowiązaniach podatkowych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty

 1. Za wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych - 21,00 zł.
 2. Za wydanie innych zaświadczeń - 17,00 zł.

Uwaga!

Wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczącego stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie oraz wnioski o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego są zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta

I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122

e-mail: kancelaria@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Zaświadczenie odbiera się osobiście w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wydziału Finansowego w tym wydziale lub doręcza przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od jego doręczenia za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.

Pozostałe informacje

 1. Zaświadczenie wydaję się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
 2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
  1. stwierdzenia niezalegania w podatkach,
  2. stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych,
  3. wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
  4. stwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego,
  5. uzyskiwanego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z ha przeliczeniowego,
  6. innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
 3. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej numer identyfikacji podatkowej NIP, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu do którego kierowane jest żądanie.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Dolina, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 102, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 144, e-mail: finanse@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.27
Data udostępnienia: 2015.03.27 19:15:41
Liczba odwiedzin strony: 3918 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 13:46:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny