Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Rezerwacja numeru porządkowego nieruchomości

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.10.2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. nr 243 poz. 2432 z 2004 r.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o rezerwację numeru porządkowego nieruchomości (Format PDF PDF (77 KB)).
  2. Mapa sytuacyjna z namierzonym budynkiem.
  3. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

  1. Za wydanie zaświadczenia o rezerwacji numeru porządkowego - 17,00 zł.
  2. Za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii - 5,00 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę.
  3. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 204, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 128
e-mail: geodezja2@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 204, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 128
e-mail: geodezja2@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o rezerwacji numeru porządkowego nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór zaświadczenia w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii podawczej urzędu lub w biurze prowadzącym sprawę.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 2978 (ostatnie odwiedziny 2023.03.29 14:42:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny