Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Nabycie lokalu mieszkalnego lub zasiedlonego domku fińskiego przez dotychczasowego najemcę

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603).
 2. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.).
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Lędzinach nr IV/02/98 z dnia 19.02.1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność gminy Lędziny.
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Lędzinach nr VI/02/96 z dnia 29.02.1996 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i oddanie gruntów we współużytkowanie wieczyste.
 5. Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 253 poz. 2532).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego lub zasiedlonego domku fińskiego przez dotychczasowego najemcę Format PDF PDF (12 KB).
 2. Umowa najmu.
 3. Zaświadczenie, iż najemca nie zalega z opłatami za czynsz.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta
I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122
e-mail: um@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 203, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przygotowanie dokumentacji tj. wycena przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej.
 2. Przygotowanie zarządzenia burmistrza miasta Lędziny o sprzedaży wraz z wykazem nieruchomości.
 3. Wywieszenie wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń przez okres 6 tygodni.
 4. Podpisanie protokołu ustalenia nabywcy.
 5. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży wnioskowanego lokalu/domku fińskiego.

Termin załatwienia sprawy

Do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Pisemne poinformowanie o terminie podpisania protokołu ustalenia nabywcy w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 2983 (ostatnie odwiedziny 2023.11.29 09:17:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny