Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Nabycie na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, budynku lub lokalu użytkowego stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603).
 2. Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 253 poz. 2532).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej Format PDF PDF (11 KB).
 2. Mapa z zaznaczeniem nabywanej nieruchomości.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta
I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122
e-mail: um@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 203, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości, bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 2. Przygotowanie dokumentacji tj. wycena przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej.
 3. Przygotowanie zarządzenia burmistrza miasta Lędziny o sprzedaży, bądź oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z wykazem nieruchomości.
 4. Wywieszenie wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń przez okres 6 tygodni.
 5. Podpisanie protokołu ustalenia nabywcy.
 6. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wnioskowanej nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

Do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Pisemne poinformowanie o terminie podpisania umowy notarialnej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

 1. Zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy, każdorazowo wyraża Rada Miasta w formie uchwały.
 2. Warunki nabycia konkretnej nieruchomości ustala burmistrz miasta w wykonaniu ww. uchwały i zarządzenia.
 3. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej, sporządzenia umowy notarialnej oraz wpis do Księgi Wieczystej ponosi nabywca.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 3053 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 02:55:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny