Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Nabycie nieruchomości lub przyjęcie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603).
  2. Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 253 poz. 2532).

Wymagane dokumenty

Oferta na nabycie nieruchomości lub przyjęcie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 203, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 203, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przyjęcie oferty od osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości, potwierdzającej jej chęć uczestnictwa w rokowaniach.
  2. Spisanie protokołu z rokowań.
  3. Podjęcie stosownej uchwały Rady Miasta.
  4. Podpisanie protokołu z rokowań.
  5. Przekazanie dokumentacji do kancelarii notarialnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca od dnia złożenia oferty, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Pisemne poinformowanie o terminie podpisania aktu notarialnego w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

  1. Jeżeli drugi przetarg na nabycie określonej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, to wówczas nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomość może być sprzedana w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
  2. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do Księgi Wieczystej ponosi nabywca.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 2899 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 05:25:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny