Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (Format PDF PDF (119 KB)).
  2. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach brutto za poprzedni rok wydane przez Urząd Skarbowy / ZUS / pracodawcę (PIT).
  3. Oświadczenie (Format PDF PDF (79 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 203, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 203, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zarządzenia burmistrza o udzieleniu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór powiadomienia o udzieleniu bonifikaty w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

  1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za dany rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, skierowany do burmistrza miasta Lędziny jako organu właściwego do wydania zarządzenia w sprawie udzielenie bonifikaty może być złożony w terminie do 31 marca każdego roku.
  2. W przypadku gruntów będących przedmiotem współużytkowania wieczystego, wniosek składają jednocześnie wszyscy użytkownicy wieczyści.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.02.28
Data udostępnienia: 2014.02.28 16:58:45
Liczba odwiedzin strony: 2481 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:07:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny