Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 2001/71, poz. 734, ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Format PDF PDF (56 KB)).
  2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (Format PDF PDF (75 KB)).
  3. Zaświadczenie o dochodach (Format PDF PDF (76 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
I piętro, pokój nr 107, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 126
e-mail: infrastruktura@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
I piętro, pokój nr 107, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 126
e-mail: infrastruktura@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w sekretariacie burmistrza miasta.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jacek Saternus, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 107, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 130, e-mail: infrastruktura@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 2589 (ostatnie odwiedziny 2023.03.29 09:21:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny