Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Udzielenie stypendium sportowego

Podstawa prawna

Uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2011 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (Format MS Word DOC (32 KB), Format PDF PDF (43 KB)).
 2. Oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika ubiegającego się o stypendium.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie licencji zawodniczej, klasy sportowej.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 202, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 134

e-mail: promocja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 202, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 134

e-mail: promocja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrywanie wniosków oraz przydzielenie stypendiów przez Sportową Komisję Stypendialną.
 2. Zatwierdzenie przyznanych stypendiów przez burmistrza miasta.
 3. Podpisanie umów ze stypendystami.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski składa się w terminie do 10 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny. Do 31 grudnia następuje komisyjny przydział stypendiów.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Pisemnie oraz telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać zarządy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, której zawodnikiem jest przyszły stypendysta.
 2. O stypendium sportowe może ubiegać się zawodnik, który:
  • jest mieszkańcem miasta Lędziny, posiada aktualną licencję Polskiego Związku Sportowego, klasę sportową dyscypliny, którą uprawia oraz wypełnia wzorowo obowiązki zawodnika określone regulaminem klubu sportowego, którego jest reprezentantem,
  • osiągnął wysokie wyniki sportowe, a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągnięcia w przyszłości podobnych lub wyższych wyników w dyscyplinach:
   • zespołowych:
    • zakwalifikowanie się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych,
    • powołanie do kadry makroregionu,
   • indywidualnych:
    • punktowane miejsce w zawodach sportowych o charakterze olimpiad, paraolimpiad, Mistrzostw Świata, Europy, Polski,
    • zajęcie od I do V miejsca w zawodach sportowych o mistrzostwo okręgu, regionu, województwa.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Bednarczyk, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 134, e-mail: promocja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 3136 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:56:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny