Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 109, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 114, 153
e-mail: edukacja@ledziny.pl
p.o. naczelnika: Maria Rokstein
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia należy:

 • w zakresie spraw oświaty:
  • zapewnienie warunków dla bezpiecznego i higienicznego działania szkół i placówek oświatowych w mieście względem nauki, wychowania, opieki,
  • nadzór nad wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz realizacją zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
  • koordynowanie pracy poszczególnych jednostek oświatowych wobec należytego wykorzystania subwencji i oświatowych środków budżetowych miasta,
  • nadzór nad realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych,
  • nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środków niezbędnych na realizację zadań statutowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie jednostek,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Lędziny,
  • przygotowywanie dokumentacji dot. oceny pracy dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych oświaty,
  • uzgadnianie zmiennych składników wynagrodzenia, przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia,
  • analiza i uzgadnianie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli,
  • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli tj. udział w komisjach oraz przygotowywanie dokumentacji,
  • wydawanie zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego,
  • organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
  • organizowanie dowozu uczniów,
  • nadzorowanie i egzekwowanie obowiązku szkolnego,
  • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych,
  • koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich,
  • prowadzenie dokumentacji finansowo-decyzyjnej dotyczącej stypendiów szkolnych,
 • w zakresie pomocy społecznej:
  • prowadzenie dokumentacji finansowo-decyzyjnej dotyczącej:
   • dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych,
   • stypendiów sportowych,
   • innych świadczeń socjalnych na rzecz mieszkańców miasta,
  • opracowanie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie dokumentacji konkursowej i finansowo-rozliczeniowej środków pożytku publicznego,
  • stała współpraca z MOPS Lędziny względem wszystkich form pomocy dla mieszkańców miasta,
  • obsługa porozumień, dotacji, rozliczeń z ośrodkami rehabilitacji dzieci, ośrodkami zdrowia, szpitalem wojewódzkim, stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, itp. (korespondencja),
  • prowadzenie rejestru spraw i dokumentacji realizacyjnej bezpośredniej pomocy burmistrza miasta dla mieszkańców,
 • w zakresie ochrony zdrowia:
  • współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych,
  • monitorowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • współpraca z Radą Społeczną Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej,
  • przygotowanie materiałów na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej MZOZ (burmistrza miasta),
  • współpraca z dyrektorem Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej,
  • przygotowywanie materiałów dla Rady Miasta w zakresie ochrony zdrowia.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Rokstein, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 109, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 114, e-mail: edukacja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 6341 (ostatnie odwiedziny 2024.02.24 00:39:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny