Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160, (32) 216 65 09
e-mail: administracja@ledziny.pl
naczelnik: mgr inż. Marzanna Fabian
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez wydział należy:

 • w zakresie ewidencji ludności:
 • w zakresie dowodów osobistych:
  • przyjmowanie wniosków,
  • sporządzanie formularzy, przekazywanie ich do centrum personalizacji dokumentów,
  • odbiór i wydawanie dowodów osobistych,
  • prowadzenie archiwum w zakresie dowodów osobistych,
  • prowadzenie korespondencji w zakresie dowodów osobistych,
  • udostępnienie akt z teczek osobowych organom ścigania,
  • rozliczanie pobranych formularzy dot. dowodów osobistych,
 • w zakresie spraw administracyjnych:
  • zarządzanie budynkiem Urzędu,
  • planowanie i realizacja inwestycji i remontów bieżących w budynku Urzędu oraz nadzór nad realizacja tych zadań,
  • zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic,
  • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem aktów promulgacyjnych: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, innych wydawnictw urzędowych i prasy,
  • gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
  • zaopatrywanie w środki trwałe, pozostałe środki trwałe, środki czystości itp.,
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w księgach inwentarzowych i gospodarowanie nimi,
  • okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji,
  • prowadzenie magazynu podręcznego materiałów, środków czystości,
  • nadzór nad ochroną mienia oraz utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu,
  • obsługa urządzeń nagłaśniających podczas sesji i narad, rozliczanie sprzedanych wydawnictw i usług kserograficznych,
  • informowanie i kierowanie stron do odpowiednich wydziałów,
  • nadzór nad tablicami ogłoszeń zlokalizowanymi na terenie miasta Lędziny,
  • prowadzenie archiwum Urzędu Miasta,
  • organizacja punktu obsługi petenta - informacji Urzędu Miasta:
   • obsługa centrali telefonicznej i urządzenia kserograficznego,
   • obsługa faxu (przyjmowanie i nadawanie dokumentów);
   • rozdział prasy na poszczególne wydziały i referaty;
   • obsługa techniczna spotkań odbywających się w sali 013 Urzędu Miasta;
   • przekazywanie korespondencji do Urzędu Pocztowego;
 • w zakresie spraw wojskowych i porządku publicznego:

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:36
Liczba odwiedzin strony: 5924 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 07:28:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny