Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 203, 204, 205, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 120, 128, 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl (sprawy dot. nieruchomości oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego)
geodezja2@ledziny.pl (sprawy dot. geodezji)
e.goczol@ledziny.pl
naczelnik: mgr Ewelina Goczoł
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego należy:

 • w zakresie zagospodarowania przestrzennego:
  • koordynowanie w uzgodnieniu z burmistrzem miasta prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • koordynowanie w uzgodnieniu z burmistrzem miasta prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • w zakresie geodezji:
  • prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości,
  • przygotowanie postanowień o możliwości podziału nieruchomości,
  • przygotowanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
  • inwentaryzacja mienia komunalnego,
  • prowadzenie postępowania w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,
  • tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,
 • w zakresie gospodarki nieruchomościami:
  • prowadzenie spraw związanych z wykupem nieruchomości na cele realizacji zadań wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia komunalnego (zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej, wyceny majątku, opracowywanie projektów uchwał organów gminy),
  • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminy,
  • przygotowanie terenów pod zorganizowane budownictwo jednorodzinne,
  • przygotowanie umów dzierżawy najmu,
  • regulacja stanów prawnych dróg,
  • prowadzenie spraw dotyczących zamiany gruntów,
  • naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawy,
  • rozliczanie wpłat z wydziałem finansowym,
  • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • prowadzenie postępowań zmierzających do wyegzekwowania zaległych płatności z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz ładu przestrzennego m.in.:
  • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
  • analiza stanu zadłużeń,
  • przekazywanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
  • współpraca z kancelarią komornika,
  • prowadzenie ewidencji spraw sądowo-komorniczych,
  • prowadzenie korespondencji wyjaśniającej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:36
Liczba odwiedzin strony: 7674 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 10:55:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny