Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Wydział Finansowy
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 107, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 126, 130
e-mail: infrastruktura@ledziny.pl
naczelnik: mgr Jacek Saternus
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej należy w szczególności:

 • prowadzenie remontów bieżących obiektów infrastrukturalnych i drogowych,
 • w zakresie gospodarki komunalnej:
  • koordynowanie prac w zakresie budowy i utrzymania terenów zielonych w mieście,
  • podejmowanie działań w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych,
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych wraz z nadzorem nad oświetleniem miasta,
  • organizowanie prac związanych z porządkowaniem miasta, utrzymywaniem czystości i akcją zimową,
  • nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarnego miasta, utylizacją odpadów komunalnych, wysypisk śmieci,
  • weryfikacja wniosków zmieniających wysokość taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 • w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
  • prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem lokali mieszkalnych, pomieszczeń zastępczych oraz lokali socjalnych,
  • załatwianie spraw związanych z kaucją mieszkaniową oraz cofanie przydziału na te lokale,
  • regulowanie uprawnień do lokali mieszkalnych i pomieszczeń zastępczych,
  • rozpatrywanie wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych,
  • prowadzanie egzekucji w sprawach lokalowych i likwidowanie samowoli lokalowej,
  • wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń dotyczących lokali mieszkalnych,
  • kontrola, nadzór i egzekwowanie utrzymania ładu i estetycznego wyglądu obiektów, a także przestrzeganie regulaminu porządku domowego budynków mieszkalnych,
  • ujawnianie i sygnalizowanie o zaistniałych awariach sieci ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej kierownikom jednostek odpowiedzialnych oraz naczelnikom wydziałów,
  • nadzór nad prawidłowym zarządzaniem lokalami gminnymi przez podmioty administrujące,
 • w zakresie komunikacji:
  • koordynacja spraw związanych z komunikacją zbiorową,
  • organizacja ruchu drogowego,
  • wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób,
 • organizacja i wspieranie handlu poza lokalami użytkowymi (targowiska, handel uliczny),
 • współudział w organizowaniu przetargów na administrowanie targowisk,
 • uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji inwestycji na terenach gminnych,
 • wykonywanie koncepcji, planów i założeń rozwoju gminy w zakresie sieci infrastrukturalnych i drogowych,
 • opiniowanie projektów reklam, uzgadnianie ich lokalizacji oraz naliczanie opłaty za reklamę,
 • prowadzenie postępowań zmierzających do wyegzekwowania zaległych płatności z tytułu naliczonych opłat za umieszczenie reklamy.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jacek Saternus, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 107, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 130, e-mail: infrastruktura@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 6569 (ostatnie odwiedziny 2024.02.20 14:16:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny