Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
adres: ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 326 78 33
e-mail: mokledziny@o2.pl
dyrektor: mgr Joanna Figura
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Miejski Ośrodek Kultury powołany został mocą uchwały Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2005 roku jako samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną, jest wpisany do rejestru placówek kultury. MOK prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy prawne. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji kultury.

Nadzór nad działalnością MOK sprawuje burmistrz miasta. Na czele MOK stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor wybierany jest w drodze konkursu i zostaje powołany przez burmistrza miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora określa Statut Miejskiego Ośrodka Kultury. Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora.

Organem doradczym, inspirującym i opiniodawczym dla dyrektora jest Społeczna Rada Programowa. Sposób powoływania i funkcjonowania Społecznej Rady Programowej określa regulamin organizacyjny.

Podstawowym celem działalności MOK jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. MOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych; powadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu. Wspiera inicjatywy służące ochronie dóbr i zabytków kultury w mieście oraz regionie, kultywuje zwyczaje i obyczaje śląskie, a także wyszukuje talenty artystyczne wśród mieszkańców Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc. Instytucja ta współpracuje z lędzińskimi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami.

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury należy:

  • rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Joanna Figura, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 78 33, e-mail: mokledziny@o2.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.12
Data udostępnienia: 2008.05.12 23:05:27
Liczba odwiedzin strony: 10541 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 16:29:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny