Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Miejski Zarząd Budynków
adres: ul. Fredry 10a, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 326 63 95
e-mail: targowisko@mzb-ledziny.pl
mieszkaniowka@mzb-ledziny.pl
czynsze@mzb-ledziny.pl
kierownik: mgr Małgorzata Brańka
godziny urzędowania: od poniedziałku do soboty od 700 do 1500

Miejski Zarząd Budynków w Lędzinach stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy miejskiej Lędziny. Podstawą jej działalności jest statut nadany przez Radę Miasta Lędziny. Miejski Zarząd Budynków podlega bezpośrednio burmistrzowi miasta.

Celem działania jednostki jest administrowanie Targowiskiem Miejskim, salą przyjęć okolicznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach i Placem Farskim oraz zarządzanie gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi obejmującymi lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe.

Miejskim Zarządem Budynków kieruje kierownik powoływany przez burmistrza miasta. Kierownik reprezentuje jednostkę na zewnątrz, organizuje jej pracę, ustala podział obowiązków pomiędzy pracowników, wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych, a także dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Składa też Radzie Miasta Lędziny coroczne sprawozdania z działalności jednostki.

Zadania oraz organizację wewnętrzną Miejskiego Zarządu Budynków określa kierownik w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez burmistrza miasta.

Miejski Zarząd Budynków pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta. Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tej mierze przepisów. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków zwany Planem finansowym jednostki.

Wysokość miesięcznych stawek za rezerwację miejsc targowych na Targowisku Miejskim zatwierdza burmistrz miasta, natomiast stawki dziennej opłaty targowej zatwierdzane są uchwałą Rady Miasta.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Małgorzata Brańka, Miejski Zarząd Budynków, ul. Fredry 10a, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 63 95, e-mail: targowisko@mzb-ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.15
Data udostępnienia: 2015.04.15 17:53:35
Liczba odwiedzin strony: 12625 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 09:22:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny