Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Statut
Majątek
Plany i programy
Sprawozdania
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2014.09.29 19:15:52 Aktualizacja statutu oraz załącznika nr 1 do statutu zgodnie z uchwałą nr II/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian w statucie szkoły (strona aktualna)
2014.04.01 22:56:03 Aktualizacja załącznika nr 1 do statutu
2014.03.12 20:14:56 Aktualizacja statutu zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej SP z OI nr 1 nr IX/2013/2014 z dnia 19.11.2013 i nr XII/2013/2014 z dnia 25.02.2014 oraz opublikowanie ujednoliconego tekstu statutu z dnia 25.02.2014 i załącznika nr 1 do statutu
2013.12.04 21:09:54 Opublikowanie poprawionego załącznika nr 1 do statutu
2013.10.29 19:40:53 Wprowadzenie zmian do statutu zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach: nr II/2012/2013 z dnia 31.08.2012, nr VI/2012/2013 z dnia 14.11.2012, nr II/2013/2014 z dnia 29.08.2013, nr V/2013/2014 z dnia 18.09.2013, nr VII/2013/2014 z dnia 15.10.2013 i opublikowanie nowego załącznika nr 1 do statutu
2013.02.20 17:56:53 Opublikowanie tekstu jednolitego statutu szkoły obowiązującego od dnia 21.09.2011 r.
2011.05.06 17:06:22 Aktualizacja statutu szkoły zgodnie z uchwałą nr X/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
2010.12.03 18:41:17 Aktualizacja załącznika nr1 do statutu szkoły
2010.09.23 22:32:00 Aktualizacja statutu szkoły
2009.11.04 16:33:51 Aktualizacja statutu szkoły
2009.02.01 23:28:26 Aktualizacja odsyłaczy
2009.01.30 20:50:27 Opublikowanie tekstu jednolitego statutu uchwalonego uchwałą nr VII/2008/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach z dnia 22.10.2008 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
2007.11.19 21:53:35 Opublikowanie tekstu jednolitego statutu uchwalonego uchwałą nr VI/2007/2008 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach z dnia 31.08.2007 r. w sprawie zmian w statucie szkoły oraz uchwały nr XI/2007/2008 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach z dnia 7.11.2007 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
2007.07.20 20:42:58 Opublikowanie uchwały nr XVII/2006/2007 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach z dnia 25.06.2007 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
2006.11.20 19:54:48 Opublikowanie wersji jednolitej statutu
2006.05.17 21:24:01 Wprowadzenie zmian w statucie zgodnie z uchwałą nr V/2005/2006 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach z dnia 26.04.2006 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
2006.01.31 22:10:16 Wprowadzenie zmian w statucie zgodnie z uchwałą nr III/2005/2006 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach z dnia 11.01.2006 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
2005.03.16 19:01:04 Wprowadzenie zmian w statucie zgodnie z uchwałą nr LXIX 2004/2005 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach z dnia 6 października 2004 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
2004.07.01 23:36:35 Wprowadzenie korekty par. 2 pkt. 1.8.5. usuwającej błędy drukarskie
2004.06.26 21:58:19 Wprowadzenie zmian w statucie szkoły wynikających z uchwały nr LXV 2003/2004 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach z dnia 17 czerwca 2004 r.
2004.02.04 00:35:09 Wprowadzenie zmian w statucie szkoły wynikających z uchwały nr LXII 2003/2004 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach z dnia 20 stycznia 2004 r.
2003.11.21 00:02:09 Aktualizacja numeracji w tekście
2003.11.10 22:14:44 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny